Jesteś nie zalogowany   |    Logowanie   |   Rejestracja

Regulamin sklepu

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: 
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO - KRS 0000274657
 
Adres przedsiębiorstwa:  
Stemplariusz 
Zegrzyńska 4 
05-119 Legionowo 
 
 
Opis procedury reklamacyjnej:
 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  
http://www.serwis-24.systemrma.pl oraz lp.zsuiralpmets@siwres  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
Skan/zdjęcie oryginalnego dokumentu zakupu (Faktura vat , Paragon fiskalny)  
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
 
Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
 
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy , Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku 
Sprzedający zwróci Kupującego wartość towaru oraz najtańszą możliwą formę przesyłki jaka była dostępna.
 
Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. 
Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
Aby odstąpić od zawartej umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail .Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy,podanego 
poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:
 
 
Stemplariusz  
ul. Zegrzyńska 4  
05-119 Legionowo 
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]. 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
 
Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:
 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze
 • względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
 • innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
 • zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
 • rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich
 
Strony sprzedaży
 
Stroną dokonującą zakupów (Nabywca) musi być firma lub osoba fizyczna (pełnoletnia)
Stroną sprzedającą jest właściciel sklepu internetowego "Dwunastka" firma Stemplariusz sp. z. o.o.
 
Składanie zamówień
 
Zamówienie powinna dokonać pełnoletnia osoba lub firma. Wyjątkiem jest osoba, która otrzymała upoważnienie od osoby pełnoletniej.
 
Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać poprzez:
- wysłanie wiadomości email zawierającej dokładne informacje dotyczące zamawianego 
produktu na adres sklepu
- kontakt telefoniczny z handlowcem dostępnym pod numerem podanym na stronie 
internetowej sklepu "Dwunastka"
- przesłanie faxem zamówienia zawierającego dokładne informacje dotyczące zamawianego
produktu (m.in. firma, model)
- złożyć przez strone sklepu
 
Zmiana i anulowanie zamówienia 
 
Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na
fakturze przez stroną sprzedającą. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany na stronie internetowej i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.
 
Realizacja zamówień
 
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego "Dwunastka" do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru między Nabywcą a sklepem internetowym "Dwunastka".
 
Formy płatności
 
Płatność za towar można dokonać:
- przelewem przed dostawą towaru (po przesłaniu faktury pro-forma do Nabywcy).
Towar zostaje wysłany po wpłynięciu naleźności na konto sklepu internetowego "Dwunastka",
- Gotówka przy odbiorze zamówionego towaru.
 
Nabywca otrzymuje produkt wraz z fakturą lub paragonem fiskalnym, który należy zachować. Nabywca powinien sprawdzić czy takowy został doręczony z produktem.
W celu otrzymania faktury VAT należy podać informacje niezbędne do jej wystawienia
(nazwa firmy, miejscowość, adres, NIP) - zgodnie z obecną ustawą nie wymaga się podpisu na fakturze przy zakupach gotówkowych.
 
Dostawa
 
Transport towaru do Nabywcy jest odpłatny.
Sklep internetowy "Dwunastka" prowadzi dostawy produktów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zawsze gdy może nastąpić dłuższy czas realizacji dostawy Nabywca jest o tym fakcie informowany.
Koszt dostawy jest jasno określony na naszej stronie internetowej i podawany Nabywcy.
Nabywca odbierający przesyłkę (zamówiony produkt) musi pisemnie potwierdzić jej odbiór (podpis u kuriera). Z chwilą pisemnego potwierdzenia na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Osoba z chwilą złożenia zamówienia automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy "Dwunastka" danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.133 poz. 883.
 
Nabywca po otrzymaniu przesyłki obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Art. 545.&2
 
Postanowienia końcowe
 
Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu internetowego "Dwunastka" są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 
W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
©2006 - 2019 Dwunastka.net.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0/10345593
Sklep internetowy KQS.store.
Projekt i realizacja: Kilos.pl